Asansör Sıkça Sorulan Sorular

Asansör Sıkça Sorulan Sorular

 1. Binamın tam ihtiyacını belirleyecek asansör sayısı ve özelliklerini nasıl belirleyebilirim? Çizdiğim projemde asansör boşluğu ve ölçülerini ne bırakmalıyım?

Asansör yapılacak binanın yapısal özellikleri asansörün ne amaçla kullanılacağı gibi özellikleri tarafımıza ilettikten sonra proje ve mühendislik birimimizin ücretsiz olarak size sunacağı hizmetten faydalanarak ihtiyacınız olan asansörün bilgilerine ve ölçülerine

ulaşabilirsiniz.   mühendislik@gemak.biz proje@gemak.biz

 

 1. İnşaatın hangi safhasında asansör firmasıyla anlaşmak gerekir?

İmar Şehircilik ve Sanayi Bakanlığı yönetmeliğine göre yapınızın temel üstü ruhsatını almadan önce bir asansör firması ile mukavele yapma zorunluluğu vardır. Aksi halde asansör yapma mecburiyeti olan yapılarda inşaat ruhsatı verilmemektedir. Fiili olarak ise yapınızın duvar işlemleri bittikten sonra sıva başlamadan önce asansör firmasının işe başlaması doğru zaman olacaktır.

 

 

 

 

 

 1. Garanti süresi ne zaman çalışmaya başlar?

Asansörün yerinde imalatı bitirilip ruhsatı alındıktan hemen sonra hizmete verilmesi ile birlikte garanti süresi çalışmaya başlar. Ruhsat alımı ve servise veriliş arasındaki zaman uzunca bir süre olabilir. Bu süre zarfında asansör firması ve bina sorumlusu arasında en fazla altı ay olmak kaydı ile tutanak tutularak asansör çalıştırılmaz, ve bu garanti süresine eklenir. Bu altı aylık sürenin aşımında ise asansörün kapalı veya açık olması söz konusu olmaksızın asansörü üreten firma ile yapılan periyodik bakım sözleşmesi sonrası garanti süresi başlar.

 

 1. Şantiye elektriği ile asansörün çalıştırılması mümkün müdür?

Montaj süresince ve test aşamasında şantiye elektriği kullanılabilir. Asansör ruhsat alınıp kullanıma sunulduktan sonra şantiye amaçlı kullanılan elektrik ile kullanılamaz kullanılması halinde asansör garanti kapsamı dışında kalır. Yasal olarak Ülkemizde Elektrik Kurumu’ndan daimi elektrik bağlanmadan asansörün çalıştırılması yasaktır.

 

 1. Asansör yaptırmak istiyorum fiyatı nedir?

Asansörlerin sabit ve belirli bir fiyatı yoktur. Yapılacak binanın ve asansörün özelliklerine, üretimde kullanılacak malzemenin özelliklerine ve kalitesine göre fiyat değişmektedir.

 

 1. Asansör periyodik kontrol/muayene nedir?

24 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” gereğince asansörün hizmete alınmasını müteakip iki yıl sonra, devamında yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken kontrollerdir. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

 

 1. Asansörlerime periyodik muayene nasıl yaptırırım?

Bağlı bulunduğunuz belediyenin yetkilendirdiği A tipi muayene kuruluşuna başvurarak asansörlerinize periyodik kontrol/muayene yapabilirsiniz.

 

 1. Asansör mevzuatı nedir?

Asansör ihtiyacı İmar Kanunu ve buna bağlı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde belirtilen yapılardaki asgari koşullara göre belirlenir. Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ’e göre tasarlanır. Ülkemizde asansör mevzuatı hazırlanması Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Asansörler 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği’ne göre piyasaya arz edilir. Ürün (asansör) ilgili standartlarına (TS EN 81 Serisi) uygun olarak imal edilir. İmal edilen asansörler Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre işletilir.

 

ASANSÖR YILLIK KONTROLLERİ HAKKINDA BİLGİLER.

 1. Asansör yıllık kontrolü nedir?

Her ay bakımı yapılan asansörünüzün bakımının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını, kontrolü yapıldığı tarihte can ve mal güvenliğiniz için tehlike arz edip etmediği varsa eksikliklerinin neler olduğunun tespiti çalışmasıdır. Yılda en az 1 kere yapılması yasalarla zorunludur.

 

 1. Bina Sorumlusunun (Yöneticisinin) Sorumluluğu nedir?

Bina sorumlusu, binadaki asansörü yılda en az 1 kere olmak şartıyla belediyenin belirlediği muayene kuruluşuna kontrolünü yaptırmaktan, muayene raporunun tanzim ettirmekten ve yıllık kontrol ücretinin karşılanmasından sorumlu kişidir. Ayrıca ilgili yönetmelikle hizmet dışı bırakılan asansörün muayene kuruluşu yeşil etiket verene kadar servis dışı kalmasından sorumludur.

 

 1. Muayene kuruluşu kimdir ve sorumluluğu nedir?

Türkak’ tan A tipi muayene kuruluşu olmak için ilgili standartlara göre akredite olmuş özel veya kamu kuruluşudur. Protokol imzalanan ilçe sınırlarında bulunan 1 yıldan daha eski tüm asansörlerin periyodik kontrollerini gerçekleştirmek ve bunun sonuçlarını ilgili idareye bildirmektir.

 

 1. Belediyenin sorumluluğu nedir?

İlçe sınırları içerisinde bulunan asansörlerin yıllık kontrollerinin sağlanması için A tipi muayene kuruluşu belirlemek, protokol süresi içerisinde muayene kuruluşunun sorumluluğunu yerine getirip getirmediğini denetlemek, asansörlerin yıllık kontrolleri sonucunda kendisine bildirilen can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden asansörlerin servis dışı bırakılmasını sağlamaktır.

 

 1. Asansörüme kırmızı etiket yapıştırdılar, ne yapmalıyım?

Asansörüne Kırmızı etiket yapıştırılan bina sorumlusu öncelikle A tipi muayene kuruluşundan "Yıllık Kontrol Raporu" nu tanzim etmelidir. Bu raporda belirtilen eksikliklerin giderilmesi için Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip bir bakım firmasıyla anlaşıp raporda belirtilen eksikliklerinin giderilmesi sağlanmalıdır. Eksiklikler giderildikten sonra A tipi muayene kuruluşu dan 2. Kontrol için randevu alınmalıdır. 2. Kontroller için herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Bu kontrol neticesinde eksikliklerin giderildiği tespit edildiğinde asansördeki kırmızı etiket yeşil veya mavi etiketle değiştirilecektir.

 

 1. Ben zaten asansörün her ay bakımını yaptırıyorum; yıllık kontrolü neden var?

Asansör aylık bakımı asansörlerinizin hareketli aksamlarının temizlenmesi, yağlanması ve yıpranan parçalarının tespit edilmesi gibi asansörün çalışmasının devamı için önemlidir ve yaptırılmalıdır. Asansör yıllık kontrolü size asansörünüzün bakımlarının doğru ve güzel yapılıp yapılmadığı, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan eskiyen, çalışmayan veya aksayan parçasının olup olmadığı konusunun belirlenmesi için yapılan kontrol (muayene) faaliyetidir. Bu yıllık kontrol asla bakım faaliyeti değildir. Yani asansörün yılda bir durumunun belirlenmesidir.

 

 1. Asansör bakımımı yaptırırken nelere dikkat etmeliyim?

Asansör bakım faaliyetlerini yürütecek olan firmada aranan şart TSE tarafından verilen HİZMET YETERLİLİK BELGESİ (HYB)’ne sahip olma şartıdır. Bakım firmanızın bu belgeye sahip olup olmadığından emin olmalısınız. Yaptığınız sözleşmenin ekine Bakım firmasının HYB belgesini eklemeniz gerekir.

 

 1. Asansörün yıllık kontrolünü yaptırmak istiyorum, kime başvurmalıyım?

Asansör yıllık kontrollerini asansörün bulunduğu ilçe sınırlarında yerel belediye ile sözleşmeli A tipi Muayene kuruluşu yapmaktadır. (Belediye İmar Biriminden irtibat numarası alınabilir.)