Hidrolik Yük Platformları Sıkça Sorulan Sorular

Hidrolik Yük Platformları Sıkça Sorulan Sorular

1) Hidrolik Yük Asansörü ile Hidrolik Yük Platformu arasındaki fark nedir?

Çalışma prensipleri açısından aralarında herhangi bir fark yoktur.

Yasal mevzuat açısından farklar vardır. Hidrolik Yük Asansörleri Asansör Yönetmeliği’ne göre

Hidrolik Yük Platformları da Makine Emniyet Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.

 

2) Hidrolik Yük Platformları Hangi Yönetmeliğe göre imal ve montaj yapılmaktadır?

Hidrolik Yük Platformları, aşağıda belirtilmiş olan Avrupa Standartlarına göre imal edilerek montaj yapılmaktadır.

Makine Direktifi 2006/42/AT

İlave olarak aşağıdaki direktif ve yönetmeliklere uygundur.

2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği, EN 12100:2010, EN ISO 13857

SS EN 292-1:1991 Safety of machinery. Basic concepts, general principles for design.

Basic terminology, methodology.

SS EN 292-2:1991 Safety of machinery.Basic concepts, general principles for design.Technical principles and specifications.

SS EN 1757-1:2001 Safety of industrial trucks. Pedestrian propelled trucks. Stacker trucks.SS EN 60204-1:2006 Safety of machinery. Electrical equipment machines. General requirements.

 

 

 

3) Hidrolik Yük Platformlarının montaj kuyusunda kuyu dibi derinlik ne kadar gereklidir?

Gerekli kuyu dibi derinlik, tonaja göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 200-300mm civarında olmaktadır.

 

4) Hidrolik Yük Platformlarında Makine Dairesi Gerekli midir?

İnsan ve Yük Asansörlerindeki gibi kuyu üzerinde bir makine dairesi gerekmemekle birlikte, güç ünitesi ve elektrik panonun montajlanacağı belirli alan olması gerekmektedir.

Bu alan genelde alt katta ve kuyu boşluğuna en yakın uygun bir alana konulabilmektedir.

 

5) Hidrolik Yük Platformlarının avantajları nelerdir?

a. Binalarda daha etkin kullanılabilir alan oluşturur

b. Çatı dizaynında serbestlik ve teras katına ulaşma imkanı

c. Makina dairesi yerinin serbest seçimi

d. Binaya gelen yükün tabana iletilmesi ile statik hesapların da kolaylık

e. Yüksek taşıma kapasitesi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilme

f. Aşağı inişte masrafsız çalışma

g. Sessiz çalışma

h. Hassas kat ayarı (±3mm) ve otomatik seviyeleme

ı. Darbesiz kalkış ve duruş; Kademesiz hız ayarı

 

6) Hidrolik Yük Platformlarının dezavantajları nelerdir?

a. Kullanılan yağın özellikleri sıcaklık ile değiştiğinden performans değişiklikleri

b. Yeraltındaki sistemlerin yağ kaçakları çevredeki su kaynaklarının kirletebilir

c. Gerekli motor gücü aynı hızda ve aynı kapasitedeki konvansiyonel tip asansörlere oranla 2,5 ila 3 kat fazladır. Motor sadece yukarı yönde çalışmasına rağmen, enerji tüketimi en az iki kat fazladır.

 

7) Hidrolik Yük Platformları daha çok nerelerde kullanılmaktadır?

a. İki, üç ve dört duraklı işyeri binaları.

b. İki, üç, dört ve beş duraklı apartmanlar.

c. Küçük hastaneler, klinikler ve tıbbi binalar, 3 kata kadar.

d. Düşük seyahat mesafeli, 500kg – 20.00kg arasında malzeme taşıma kapasiteli endüstriyel binalar.

e. Hükümet binaları (4 kata kadar).

f. Büyük binaların garajları